INFO MØDELOKALER

Aktivitetshuset har 5 mødelokaler med plads fra 10 til 250 personer, som kan lånes/lejes efter aftale med Aktivitetshusets kontor.
Ved behov kan Cafeen lånes/lejes efter samme betingelser som mødelokalerne.

Det er i begrænset omfang også muligt at bruge Arkivets læsesal til møde.

Opstilling.
Aktivitetshuset har kun begrænset personale i dagtimerne og derfor skal man forvente at man selv skal stille borde/stole mm. op i lokalet man låner/lejer. I aftentimerne vil man altid selv skulle stå for opstilling af borde, stole mm.
Husk at reservere lokalerne så der både er tid til at stille til møder mm. samt efterfølgende til oprydning.

Mad og Drikke
Al form for indtagelse af mad og drikkevarer i mødelokalerne skal bestilles, og aftales med Bispens Cafe, eller Aktivitetshusets kontor. Der afregnes til de af Haderslev Kommune fastsatte priser.
Indtagelse af øl/vin og vand er tilladt i Aktivitetshusets mødelokaler. Mødelokalebrugerne er selv ansvarlige for at overholde myndighedernes krav omkring udskænkning af øl/vin.

Kan Bispens Cafe ikke levere de ønskede mad og drikkevarer, kan lokale brugerne mod betaling af kr. 10,- pr. deltager selv medbringe dette, dette gælder dog ikke for drikkevarer, der skal købes gennem Bispens Cafe. Der afregnes efter endt mødevirksomhed fra gang til gang.

Brugergrupper
Der er 2 forskellige brugergrupper med 2 forskellige priser for leje af Aktivitetshusets lokaler.

Gruppe 1
Foreninger, herunder idræts- og humanitært rettede foreninger, kommunale organisationer politiske partier, fagforeninger med mere, hjemhørende i Haderslev Kommune. 
Private, almennyttige foreninger og hobbyklubber, såfremt der er tale om ikke-kommercielle arrangementer/aktiviteter.
I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af Haderslev Kommunes udvalg for Kultur og Fritid.
Gruppe 1 får stillet mødelokaler vederlagsfrit til rådighed, der betales dog for lån af lokaler udenfor Aktivitetshusets almindelige åbningstid.

Gruppe 2
Forretninger, virksomheder og kommercielle arrangementer.
Gruppe 2 betaler for mødelokaler efter nedenstående takster.

Priser gruppe 2 indenfor normal åbningstid.
Mødelokale  11 - 12 – 13  pr. time kr. 100,00
Multisalen/Månen pr. time kr. 200,00
Priser gruppe 2 udenfor normal åbningstid.
Mødelokale  11 - 12 - 13 pr. time kr. 150,00
Multisalen/Månen pr. time kr. 250,00
Priser gruppe 1 udenfor normal åbningstid.
Mødelokale 11 – 12 – 13 fast pris kr. 500,00
Multisalen/Månen fast pris kr. 500,00

 

Mødelokalerne skal afleveres som modtaget, med mindre andet er aftalt.
Lejede lokaler skal afleveres i pæn og ren stand. I modsat fald faktureres kr. 250,00 pr påbegyndt time til dækning af personaleudgifter.

AV udstyr og opstilling
Leje og opstilling af AV udstyr pr. gang kr. 150,00
Faste brugergrupper leje og opstilling af AV udstyr års gebyr pr. år. kr. 500,00

Struktur for Aktivitetshusets mødelokaler

Generelt 
Der må ikke afholdes mødevirksomhed/arrangementsvirksomhed med det formål at berige enkeltpersoner.
Der må afholdes arrangementsvirksomhed, hvor et optjent overskud skal gå til den arrangerende forenings arbejde og virke.
Som hovedregel skal der være tale om åbne arrangementer hvortil publikum har adgang. Enkeltpersoner skal, om ønsket, kunne dokumentere at indtægter ikke overstiger de faktiske udgifter ved afviklingen af arrangementet.
Såvel foreninger som enkeltpersoner skal i PR materiale, herunder pressemeddelelser og plakater gøre tydeligt opmærksom på arrangørens navn og tilhørsforhold.

Der må ikke afholdes private fester i Aktivitetshusets mødelokaler.

Aktivitetshuset ønsker ikke at stille krav til arten af mødeaktiviteterne. Aktivitetshuset forventer dog at der ikke afholdes aktiviteter, der strider mod gældende lovgivning. I så fald vil der blive tale om bortvisning.

Aktivitetshuset kan stille Av-udstyr til rådighed for brugerne. Aktivitetshuset råder over følgende Av-udstyr i begrænset omfang.
Storskærms projektor
Lydanlæg m. trådløs mikrofon(kun på Månen)

Ønsker mødelokalebrugerne at gøre brug af AV udstyr, skal dette bestilles i god tid.

 

Mødelokaler bestilles ved henvendelse ved skranken på Biblioteket
mandag til fredag kl. 10.00 - 16.00 ell. på 74 37 78 41
eller til Aktivitetshuset på følgende tider.

onsdag kl. kl. 18.00 - 22.00
Tlf. 74 34 78 34 / 74 34 78 35

 

Bestilling af mødelokaler

Tlf. 74 34 78 34 ell.
Tlf. 74 34 78 35
Mandag
kl. 14.00 - kl. 15.00
Onsdag
kl. 18.00 - kl. 22.00
Tirsdag + torsdag
kl. 14.00 - kl. 15.00

Åbningstider Mødelokaler

Mandag - Torsdag
kl. 09.00 - 22.00
Fredag og Weekend
Kun efter aftale