MØDELOKALER MED GANG I

I husets mødelokaler kun I dyrke selv det mærkeligste ritual med ligesindede

Mødelokaler.
Aktivitetshuset har 5 mødelokaler med plads fra 10 til 250 personer, som kan lånes/lejes efter aftale med Aktivitetshusets kontor.
Ved behov kan Cafeen lånes/lejes efter samme betingelser som mødelokalerne.

Det er i begrænset omfang også muligt at bruge Arkivets læsesal til møde.

Opstilling.
Aktivitetshuset har kun begrænset personale i dagtimerne og derfor skal man forvente at man selv skal stille borde/stole mm. op i lokalet man låner/lejer. I aftentimerne vil man altid selv skulle stå for opstilling af borde, stole mm.
Husk at reservere lokalerne så der både er tid til at stille til møder mm. samt efterfølgende til oprydning.

Mad og Drikke
Al form for indtagelse af mad og drikkevarer i mødelokalerne skal bestilles, og aftales med Bispens Cafe, eller Aktivitetshusets kontor. Der afregnes til de af Haderslev Kommune fastsatte priser.
Indtagelse af øl/vin og vand er tilladt i Aktivitetshusets mødelokaler. Mødelokalebrugerne er selv ansvarlige for at overholde myndighedernes krav omkring udskænkning af øl/vin.

Kan Bispens Cafe ikke levere de ønskede mad og drikkevarer, kan lokale brugerne mod betaling af kr. 10,- pr. deltager selv medbringe dette, dette gælder dog ikke for drikkevarer, der skal købes gennem Bispens Cafe. Der afregnes efter endt mødevirksomhed fra gang til gang.

Brugergrupper
Der er 2 forskellige brugergrupper med 2 forskellige priser for leje af Aktivitetshusets lokaler, under Info om mødelokaler kan man læse om brugergrupperne og de øvrige betingelser.
Gå til Info om møderlokaler

Bestilling af mødelokaler

Tlf. 74 34 78 34 ell.
Tlf. 74 34 78 35
Mandag
kl. 14.00 - kl. 15.00
Onsdag
kl. 18.00 - kl. 22.00
Tirsdag + torsdag
kl. 14.00 - kl. 15.00

Åbningstider Mødelokaler

Mandag - Torsdag
kl. 09.00 - 22.00
Fredag og Weekend
Kun efter aftale